Какво е КЛЕН за новите касови апарати имащи връзка с НАП от Профинанс София www.profinance.bg?Какво е КЛЕН за новите касови апарати имащи връзка с НАП от Профинанс София www.profinance.bg?

Как се прави ПЕЧАТ НА КЛЕН?
Ще ви дадем повече яснота относно необходимостта за справка по КЛЕН за новите касови апарати.

Защо може да ни потрябва информация от КЛЕН?


При необходимост от ДУБЛИКАТ / КОПИЯ на касов бон за минал период можем да направим разпечатка на КЛЕН за касовия апарат в който е монтиран КЛЕН-а.

Ако при извършвана проверка от Данъчен служител той поиска да направи справка за оборота и издадените касови бележки за определен период също начина да се види какво има регистрирано като продажби в касовия апарат е да бъде направена разпечатка на информацията от КЛЕН.
КЛЕН при касови апарати имащи връзка с НАП означава: КЛЕН /Контролна лента на електронен носител/ КЛЕН-а представлява SD карта обикновено с 2GB памет.

Което ще рече че всеки касов бон и всеки финансов отчет направени през вашия касов апарат биват записвани на този КЛЕН и при необходимост дали за ваша лична справка или за нуждите на данъчните може да бъде прочетена и съответно разпечатена на хартия от касовия апарат в който е монтиран КЛЕН-а.

Печат на КЛЕН може да бъде направен за: Период: от Дата до Дата Като се въвежда Дата /08/ Месец /10/ и Година /2017/ Как да извадим дубликат/копия на касовите бележки издавани през деня с дата 08 октомври 2017година ПРИМЕР : Въвеждате от 081017 до 081017 Как става това ? За различните касови апарати е по различен начин тук ще ви покажем как се прави ПЕЧАТ НА КЛЕН за касови апарати Дейзи Перфект S01-KL
  • 1. Включвате касовия апарат с бутон ON/OFF
  • 2. На екрана се появява главно меню
  • 3. Със стрелките Отивате до режим ЧЕТЕНЕ
  • 4. Натискате ОК въвеждате Паролата 8888 и пак ОК за да влезете в режим ЧЕТЕНА
  • 5. Избирате от клавиатурата с цифри 23 след това натискате бутон STL и на екрана ще се появи ОТ ДАТА
  • 6. С цифри от клавиатурата пишете 081017 след това натискате бутон QTY на екрана ще се появи ДО ДАТА
  • 7. С цифри от клавиатурата пишете 081017
  • 8. След това натискате бутон VD за да разпечати на хартия информацията за този период
  • Така имате под формата на касов бон с по дребен шрифт разпечатени Дубликати/Копия на информацията от вашия касов апарат за това какво има записано на КЛЕН-а за деня с дата 08 октомври 2017година