Избери касов апарат, електронна везна кантар и фискален принтер от нашите Продукти www.profinance.bg

Сторно касов апарат  Тремол М20. Сторно касов апарат  Тремол М20

Сторно касов апарат Тремол М20.


Препоръчана публикация:

Сторно касов апарат Тремол М20.

Сторно касов апарат Тремол М20.


Сторно касов апарат Тремол М20

Сторно с причина „Операторска грешка“ за касов апарат Тремол М20 Сторно касов апарат  Тремол М20.

Сторно се прави в режим „ПРОДАЖБИ“ влизаме с парола „0“ и бутон „ТОТАЛ“

След това натискаме бутон „VD“ на екран изписва „Сторно причина“ и под него три опции:

  • 0:Операторска грешка
  • 1:Връщане рекламация
  • 2:Намаление данъчно основа

Ние избираме „Операторска грешка“ и натискаме бутон „ТОТАЛ“

На екрана ни изписва „Тип на документ“ и две опции:

0:Стандартна бележка 1:Фактура

Избираме „Стандартна бележка“ и натискаме бутон „ТОТАЛ“ на екрана ни изписва документ „НОМЕР“ и „00000“

Започваме да пишем номера на сгрешения касов бон който се намира над текста „ФИСКАЛЕН БОН“ в ляво Например :“000123“.

След като го напишем натискаме бутон „ТОТАЛ“ на екрана ни изписва „ДАТА“ сега трябва да запишем датата, месеца и годината от грешния бон.

Датата, месеца и годината се намират над текста ФИСКАЛЕН БОН в дясно.

След като ги въведем правилно натискаме бутон „ТОТАЛ“ на екрана изписва „ЧАС“ трябва да въведем часа, минута и секунда от грешния касов бон.

Тях можете да ги видите от грешния бон намират се след датата месеца и година.

След като сме ги въвели правилно натискаме бутон“ ТОТАЛ“ на екрана изписва „ИНД (ИНДИФИКАЦИОНЕН НОМЕР) НА ФП“

Тук трябва да въведем номера на Фискалната Памет можете да го видите от грешната касова бележка намира се под текста фискален бон в дясно започва с „501“ след като сме въвели номера на Фискалната памет натискаме бутон „ТОТАЛ“ на екран ни изписва „УНП и 00000000000000“ / Тук трябва да запишем номер ако работим със софтуерна програма / ако не работим натискаме бутон „ТОТАЛ“ за да пропуснем тази стъпка.

На екрана ни изписва СТРОНО ! Сега трябва да въведем сумата която искаме да сторнираме Например „1234“ след като я въведем трябва да натиснем бутон за групата с която сме издали грешната касова бележка например „D1“ след това натискаме бутон „ST“ за да проверим дали сторнираната сума е вярна ако е вярна натискаме бутон „ТОТАЛ“ и касовия апарат трябва да ни разпечати касов бон с отразена сторно операция с причина операторска грешка за сгрешената сума.

Сервиз за касови апарати “Профинанс Д и Д” ЕООД, GSM: 0888 728 005, 02 870 56 57

Адрес: гр.София ул.Иван Димитров Куклата, бл.53 Партер, profinansd@abv.bg, www.profinance.bg


Ние ви предлагаме касови апарати на Дейзи, Тремол и Датекс.

Ние от сервиз Профинанс Д ЕООД попдпомагаме всички търговски обекти ползващи касови апарати.При покупка на нов касов апарат безплатен договор за сервиз.


При подновяване или сключване нов договор с нашата фирма.Ще се възплозвате от най-ниските цени на договор за сервиз за касов апарат.

Полезна информация

Нови промоции